İletişim : +90 (542) 634 65 17 // +90 (216) 660 00 80 |Bize ulaşın : info@frigobien.com

Evaporatör Değişimi

Soğutma Servisi | Sütlük Dolabı Servisi | Soğuk Hava Deposu Servisi | Chiller Servisi
Evaporatör Değişimi

Evaporatör Değişimi

Evaporatör değişimi ihtiyaçlarınızda 7/24 ulaşabileceğiniz iletişim merkezimiz sizlere servis yönlendirmek için telefonun diğer ucunda bekliyor olacaktır. Ticari soğutma hizmeti vermenin yanı sıra parça çözümleri de sunmaktayız. Frigobien Endüstriyel Soğutma Sistemleri olarak, soğutma parçaları ihtiyaçlarınız için yanınızdayız.

Evaporatör Nedir?

Evaporatörler, soğutulacak maddeden gelen ısıyı soğutucu akışkana aktaran, böylece maddeden ısıyı uzaklaştıran ısı değiştirici yüzeylerdir. Evaporatörler, soğutma ve iklimlendirme proseslerinde çok çeşitli uygulamalar için kullanılır ve bu nedenle çok çeşitli şekil, boyut ve tasarımlarda mevcutturlar. Soğutucuyu besleme yöntemine, evaporatörün yapısına, evaporatör etrafındaki hava sirkülasyonunun yönüne, uygulamaya ve ayrıca soğutucu kontrolüne bağlı olarak da farklı şekillerde sınıflandırılırlar.

Ev tipi buzdolaplarında, buz bu bölmelerde yapıldığı için evaporatörler genellikle dondurucular olarak bilinir. Evaporatörün doğrudan oda havasını soğutmak için kullanıldığı pencere ve split klimalar ve diğer klima sistemlerinde soğutma serpantini olarak adlandırılır. Büyük soğutma tesislerinde ve merkezi klima tesislerinde evaporatör aynı zamanda soğutucu olarak da bilinir, çünkü bu sistemler ilk önce suyu soğutmak için kullanılır, bu da daha sonra soğutma etkisi yaratır.

Soğutucu akışkan, evaporatöre genleşme valfinden geçtikten sonra çok düşük basınç ve sıcaklıkta girer. Bu soğutucu, soğutulacak maddenin ısısını emer, böylece madde soğurken soğutucu ısıtılır. Maddeyi soğuttuktan sonra bile, evaporatörden çıkan soğutucu akışkanın sıcaklığı maddeden daha azdır. Soğutucu akışkan evaporatörü buhar halinde, çoğunlukla aşırı ısınmış halde terk eder ve kompresör tarafından emilir.

Evaporatör Bobinin Önemi

Evaporatör serpantininin ana işi , soğutucuyu ısıyı emebilecek şekilde soğutmaktır. Fan bobinin üzerine hava üfledikçe, soğutucu soğur ve buhar haline dönüşür. Soğutucu akışkan daha sonra ısıyı emer ve sıcak bir gaz olmak üzere sıkıştırma ve basınçlandırmadan geçtiği dış üniteye akar.

Evaporatör, “soğutulmuş alan veya üründen ısının uzaklaştırılmasıyla uçucu bir sıvı soğutucunun buharlaştırıldığı bir ısı transfer yüzeyi” olarak tanımlanabilir. Evaporatör ayrıca soğutucu veya dondurucu veya soğutucu olarak da bilinir. Soğutma sisteminin alçak basınç tarafına bağlanır. Genleşme cihazı ile kompresör arasına monte edilir.

Evaporatörün işlevi: 'Soğutulacak madde veya boşluktan soğutucu akışkan vasıtasıyla ısıyı emmek'.

Genleşme valfinden gelen sıvı soğutucu akışkan, soğutulmakta olan alan veya malzemeden gizli ısıyı emerek 'kaynadığı' evaporatöre girer. Soğutucu akışkanın, soğutulan mahalde muhafaza edilmesi gereken sıcaklıktan daha düşük sıcaklıkta buharlaşması için evaporatörde düşük basınç tutulması gereklidir. Sıvı soğutucu akışkan kaynadığında ve düşük basınç nedeniyle evaporatörde buhar haline geçtiğinde, kendisinden büyük miktarda ısıyı emer ve soğur. Soğuk soğutucu akışkan, kendisiyle temas eden her şeyi daha da soğutan evaporatör serpantin yüzeyini soğutur.

Evaporatör Çeşitleri

Evaporatörler şu şekilde sınıflandırılır:

İnşaat türüne göre

 • Çıplak borulu serpantin evaporatör,
 • Plaka evaporatör,
 • Kabuk ve bobin buharlaştırıcı ve
 • Kanatlı borulu evaporatör,
 • Kabuk ve borulu evaporatör,
 • Tüp evaporatörde tüp.

Soğutucu besleme/çalışma koşulları yöntemine göre

 • Kuru genleşmeli evaporatörler,
 • Su basmış evaporatörler.

Isı transfer moduna göre

 • Doğal konveksiyon,
 • Zorlanmış konveksiyon.

Frost'a göre

Buzlu buharlaştırıcılar: Bu tip buharlaştırıcılar her zaman 0°C'nin altındaki sıcaklıklarda çalışır. Soğutma bobini kullanımdayken sürekli donuyor.

Buzlanmayan evaporatörler: Bu tip evaporatör, neredeyse buzun donma noktasının üzerindeki sıcaklıklarda çalışır. Bu tip evaporatör hızlı nem çekmediği için sebze, meyve ve diğer bozulabilir maddelerin muhafazasında kullanılır.

Defrost evaporatörleri: Burada, kompresör ve dolayısıyla soğutma sistemi çalışırken buz birikir. Ve kompresör ve dolayısıyla soğutma sistemi durduğunda don erir.

Evaporatör İçin İdeal Koşullar

 1. Tamamen soğutulabilen mümkün olan en geniş yüzey alanı.
 2. Temiz ve donmayan buharlaşma ünitesi yüzeyleri çevresinde hızlı hava sirkülasyonu.
 3. Soğutucu akışkan ve hava arasında 8°C ila 10°C arasında düşük bir sıcaklık farkı.
 4. Yoğuşma ünitesinin yüksek kapasitesi ve verimliliği ile sonuçlanan yüksek bir emme basıncı.
 5. Yiyecek görünümünü, nem içeriğini ve ağırlığını korumak için yüksek nem bırakan düşük miktarda su buharı giderme.

Evaporatör Kapasitesi

Evaporatör, soğutma sistemindeki, soğutulacak malzemeden/boşluktan evaporatörden akan sıvı soğutucuya ısı transferinin gerçekleştiği bileşendir. Bu nedenle evaporatör, maddeyi veya boşluğu istenilen sıcaklıkta tutacak ısıyı absorbe etme kapasitesine sahip olmalıdır. Evaporatör kapasitesi, “soğutulmuş alan veya maddeden evaporatör duvarlarından geçen ısının, evaporatör bobininden akan buharlaştırıcı sıvı soğutucuya geçme hızı” olarak tanımlanır. Ton soğutma (TOR) olarak ifade edilir. Bir buharlaştırıcının ısı emme veya ısı transfer kapasitesi şu şekilde verilir:

Q = U  ×  A ×  LMTD

Neresi,

Q = Kw cinsinden aktarılan ısı miktarı

A = m 2 cinsinden evaporatörün dış yüzey alanı

U = kW /m 2 .°C cinsinden toplam ısı transfer katsayısı

LMTD = Evaporatör dışındaki sıcaklık ile evaporatör içindeki soğutucu akışkanın sıcaklığı arasındaki logaritmik Ortalama Sıcaklık Farkı °C cinsinden

Çıplak Tüp Evaporatör

Çıplak borulu evaporatörler genellikle çelik boru veya bakır boru borulardan yapılır. Çıplak borulu evaporatörler çok sayıda boyut, şekil ve tasarımda mevcuttur. Basit yapısı nedeniyle, çıplak boru veya bobinin temizlenmesi ve buzunun çözülmesi kolaydır. Borunun etkin uzunluğu ve çapı, genleşme valfinin kapasitesi tarafından yönetilir.


Çıplak borulu serpantin evaporatörü

Şekil 1: Çıplak borulu serpantin evaporatörü

Çıplak Tüp Evaporatör Uygulamaları

 1. Çıplak borulu evaporatörler, mahal sıcaklığının OCC'nin altında tutulduğu soğutma uygulamaları için en sık kullanılır.
 2. Temizlemesi daha kolay olduğu için ev tipi buzdolaplarında yaygın olarak kullanılırlar.

Plaka Yüzey Tipi Evaporatör

Yaygın bir plaka yüzey tipi evaporatör tipi Şekil 2'de gösterilmektedir. Bu tip evaporatörde, bobinler ya bir plakanın bir tarafına ya da kenarlardan birbirine kaynaklanmış iki plaka arasına kaynaklanır.


buharlaştırıcı

Şekil 2: Plaka yüzey tipi evaporatörler

Plaka Yüzey Tipi Evaporatör Uygulamaları

Plaka yüzey tipi evaporatörler genel olarak,

 1. Ev Buzdolapları,
 2. İçecek Soğutucuları,
 3. Ev Dondurucular,
 4. Dondurma Dolapları vb.

Kanatlı Evaporatör

Kanatlı buharlaştırıcı, üzerine metal plakaların veya kanatların tutturulduğu çıplak borulardan veya bobinlerden oluşur. Metal kanatlar, iyi termal iletkenliğe sahip ince metal levhalardan yapılmıştır. Kanatların şekli, boyutu ve aralığı, belirli bir uygulama için en iyi ısı transferi oranını sağlamak üzere benimsenebilir. Kanatlar, ısı transfer yüzeyinin temas alanını büyük ölçüde arttırdığından, kanatlı evaporatörler, genişletilmiş yüzey evaporatörleri olarak da adlandırılır. Genellikle soğutma sıcaklığının 0C'nin üzerinde olduğu uygulamalar için kullanılırlar. Kanatlı evaporatörün hızlı ısı transfer kabiliyeti nedeniyle, serpantinin sıcaklığı 0C'ye yakın olduğunda “OFF” döngüsü sırasında kendi kendini çözecektir. Kanatlı bir bobinin donmasına asla izin verilmemelidir, çünkü kanatlar arasında don birikmesi ısı transfer kapasitesini azaltır. Yüksek emiş sıcaklığında çalışan klima serpantinleri, buzlanmayı önlemek için 3 mm kadar küçük kanat aralığına sahiptir. Bazı kanatlı bobinler, kanatçıklar arasında daha geniş boşluğa sahiptir. Bu kanatlı bobinler “AÇIK” çevrimde donar ve “KAPALI” çevrimde çözülür.

Kanatlı Evaporatör

(A)

evaporatörler

(B)

Şekil 3: Kanatlı evaporatörlerEvaporatör Değişimi

Soğutma Servisi

Soğutma Servisi Hizmetlerimiz

 • Sütlük Servisi
 • Chiller Soğutma Servisi
 • Market Dolabı Servisi
 • Şarküteri Dolabı Servisi
 • Soğuk Hava Depoları Servisi
 • Soğuk Oda Buzlanma Çözümleri
 • Soğuk Oda Cihaz Yenileme veya Yer Değişimi
 • Soğuk Oda Tadilat ve Tamiratı
 • Soğuk Oda Söküm Montaj Demontaj
 • Soğuk Oda Taşıma
 • Soğuk Oda Periyodik Bakım

Uzman Ekip Kaliteli Hizmet & 7/24 Servis Hizmeti

Mükemmel bir hizmetin anahtarı, kendisini ihtiyaçlarınızı karşılamaya adamış, iyi eğitimli, deneyimli teknisyenler olduğunun farkındayız. Bu nedenle Frigobien bünyesindeki teknisyenlere sürekli eğitim programları sağlıyoruz. Böylece sizin memnuniyetinizi sağlamak için ihtiyaç duydukları sonsuz bilgi ve araçlara sahip oluyorlar.

Frigobien hizmet deneyimi şunları içerir:

 • Sertifikalı teknisyenler,
 • Fabrika eğitimi,
 • Kablosuz, gerçek zamanlı saha iletişimi,
 • Varlıkların elektronik envanteri,
 • Hizmet geçmişine/verilerine çevrimiçi erişim.

Profesyonel Servis ve Bakım Programları

Profesyonel servis bakım programlarının size katacakları;

 • İşletme maliyetlerinizi düşürün.
 • Ekipman güvenilirliğini artırın.
 • İş sonuçlarınızı iyileştirin.

Anadolu Yakası Soğutma Servisi

Profesyonel Servis ve Bakım Programları & Güvenilir Destek ve Koruma

Profesyonel Servis ve Bakım Programları & Güvenilir Destek ve Koruma

Frigobien Soğutma ve HVAC Servis ve Bakım

Frigobien ile bir servis anlaşması, ekipmanınızın doğru şekilde servis edilmesini sağlamanın en etkili yoludur. İyi tasarlanmış bir program, ekipmanınızın verimliliğini artıracak ve ömrünü uzatacaktır.


İhtiyaçlarınıza uygun bir program

Frigobien, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, temel işle ilgili endişelerinizin birçoğunu ele almak üzere özelleştirilebilen çok sayıda hizmet sözleşmesi düzeyi sunar:

 • Ekipman güvenilirliği
 • Soğutucu akışkan uyumluluğu
 • Beklenmeyen hizmet maliyetleri riski
 • Yiyecek veya iş kaybı riski
 • Basitleştirilmiş faturalandırma
 • Genel servis ve bakım gideri
 • Onarımların kalitesi ve zamanında yapılması
 • Enerji ve yaşam döngüsü maliyetleri
 • Soğutucu akışkan takibi ve raporlaması

Frigobien Servis Programı ile bu alanların her birini daha etkin bir şekilde kontrol edebilir, böylece maliyetleri düşürebilir, güvenilirliği artırabilir ve iş sonuçlarını iyileştirebilirsiniz.


Planlanmış Sözleşme

Sözleşme Detayları:

Planlanan Anlaşma, sözleşmede belirtilen tüm konumlarda soğutma ve HVAC sistemlerinin bakımıdır.

İçerik:

 • OEM tarafından önerilen bakım ve onarım gereksinimleri
 • Özel hesap yönetimi
 • Periyodik, birleştirilmiş faturalar
 • Kapsamınız için özelleştirilmiş program

Planlanmış Sözleşmenin Faydaları:

 • Birden fazla yeri kapsar,
 • Basitleştirilmiş bir şekilde faturalandırılır,
 • Frigobien uzmanlığı altında güvenilir hizmet alırsınız.

Planlanmış Sözleşme

Frigobien Select Sözleşmesi İle Planlı ve Güvendesiniz

Frigobien Select Sözleşmesi İle Planlı ve Güvendesiniz

Frigobien Select Sözleşmesi, aşağıdakiler dahil bir dizi hizmet sunar:

 • Soğutma ve HVAC bakımı için tek yıllık fiyat; birden fazla nokta
 • Tek bir periyodik fatura
 • Erken algılama özellikleri
 • Tüm soğutma ve HVAC bakımları
 • İhtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş program

Frigobien Select Sözleşmesinin Faydaları:

 • Minimum bütçe oynaklığı,
 • Basitleştirilmiş faturalandırma,
 • Daha iyi güvenilirlik ile azaltılmış maliyetler,
 • Erken önleme ile çalışma süresinin artırılması,
 • Frigobien uzmanlığı altında güvenilir hizmet.

Programlarımız ihtiyaçlarınız düşünülerek tasarlanmıştır. Programlarımız esnek, rekabetçi ve ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabilir.

Tüm programlar temel hizmetlerle birlikte gelir


24/7-365 Frigobien İletişim Merkezi

Müşteri Temsilcilerimiz Hizmetinizde

 • Kartal Esentepe'de bulunan müşteri iletişim merkezimiz, müşteri mükemmelliği ve hizmet sunumuna odaklanmıştır.
 • Afet yönetimi ve yedekli sistemler
 • Çağrı, e-posta ve web hizmeti yetenekleri
 • HVAC-R müşterilerinde derin bilgi tabanı

Hizmet Hesabı Yönetimi

 • Birinci sınıf saha servis yönetim sistemleri
 • Ülke genelinde bölge servis yöneticileri ile birleştiğinde sınıfının en iyisi
 • Soğutucu akışkan takibi ve raporlaması

Satış Sonrası Parça Bulunabilirliği

İçiniz rahat olsun;

Soğutma ekipmanımızdan ve hizmet seviyemizden tamamen memnun kalmanızı istiyoruz. Hizmet programlarımız, ihtiyacınız olan sürekli desteğe ve korumaya sahip olduğunuza dair size güvence verir. Endüstri uzmanlığımızı ve sunduğumuz ek ekipman ve hizmetleri dahil edin ve Frigobien gibi bir endüstri liderinden beklediğiniz iç huzurunu elde edin.

Herhangi bir soğutma ürününe servis planlamak için yılda 365 gün, günde yirmi dört saat 0 542 634 65 17 numaralı telefondan iletişim merkezimize ulaşabilirsiniz.


24/7-365 Frigobien İletişim Merkezi

İhtiyaçlarınıza Göre Uyarlanmış Fiyatlar

Nihai plan fiyatlandırmasını belirlemek için birden fazla faktör değerlendirilecektir. Birkaç önemli faktör, gerekli servisleri, ekipmanın yaşını ve durumunu ve bakım geçmişini içerir.

Kurulum Yetenekleri

 • Frigobien Uzmanlığı
 • Devam eden performansı en üst düzeye çıkarmak için kurduklarımıza hizmet verebilir ve bakımını yapabiliriz
 • Birden fazla şubenin proje yönetimi
 • Kilometre taşlarının belirlenmesi ve yönetimi
 • Kapsamlı başlangıç ​​süreci yönetimi
 • Çoklu işlemlerle kurulum planlaması ve koordinasyonu
 • Gerektiğinde taşeronluk işlemleri
 • Anahtar teslim çözümler
 • Frigobien kurulumcuları için kurulum eğitim programları

Ek Hizmetler ve Ekipmanlar

Frigobien tüm şube konumlarınızda, mağaza operasyonlarınızı optimize etmek için aşağıdakiler dahil çeşitli ek hizmetler sağlayabilir:

 • Ön Planlama Yardımı
 • Ekipman Satışları
 • Uygulama Mühendisliği
 • Proje Yönetimi
 • Enerji Devreye Alma/Denetimler
 • LED Aydınlatma Yükseltmeleri
 • Çok Katlı Kapı Yükseltmeleri
 • Soğutucu Dönüşümleri
 • Satış Sonrası Orijinal Yedek Parçalar
Başa Dön